Monday, March 28, 2011

The 8th Asia Fiber Art (AFA) Exhibition & Symposium 2011 Malaysia

Abstrak

Setiap pertandingan seni tampak pasti akan memberi keperbagaian dari segi persembahan dan penggunaan bahan. Begitu juga dalam pertandingan Bakat Muda Sezaman (BMS) yang berprestasi tinggi di Malaysia, di mana pemenangnya diiktiraf sebagai pengkarya seni terbaik di peringkat nasional dan antarabangsa. Setiap pemenang dinilai oleh para hakim bukan hanya pada idea yang disampaikan malahan dari segi penggunaan teknik dan bahan. Semenjak 36 tahun pertandingan seni rupa kontemporari ini dianjurpkan bagi mencari bakat baru terdapat beberapa karya yang bercirikan ‘Fiber Art’ yang dihasilkan telah berjaya memenangi hadiah utama. Penulisan ini akan membincangkan karya-karya terpilih yang mengaplikasikan media fiber dari aspek ‘bentuk’ dan ‘makna’ bagi memberi maklumat yang terperinci dengan penyataan yang mudah serta mengenalpasti pengolahan sesebuah karya yang dihasilkan oleh para artis yang terlibat. Kaedah penyelidikan adalah menggunakan pendekatan menerusi rekabentuk ‘Content Analysis’. Kajian merangkumi perkara yang berkaitan idea daripada tema dan pengolahan bahan serta teknik setiap karya terpilih berpandukan kepada teori ‘ Organik Unity’.

Kata kunci: Seni Lukis, Bakat Muda Sezaman, Fiber Art, Analisa

No comments:

Post a Comment