Wednesday, April 3, 2013

Hamidi Hadi ANTARA


Geleri Wei-Ling mempersembahkan ANTARA oleh Hamidi Hadi di Wei-Ling Contemporary, The Garden Mall, Kuala Lumpur dari 5 Januari hingga 2 Fabruari 2012 yang lalu. Majlis pembukaan telah berlansung pada 17 Januari 2012. Pameran yang membawa kemeriahan warna melalui percikan, titisan, kesan dan ledakan warna keatas kenvas yang kosong ini merupakan satu titipan emosi si pengkaraya. Hamidi Hadi telah meraikan kemurnian penghasilan seni catan yang menjurus kepada kejituan menghasilkan kesan keatas ruangan kosong. Antara karya-karya beliau, ‘Something Beautiful’ dari bahan cat Enamel, Polyurethane atas kanves, ‘Unavoidable’ bahan cat Enamel, Resin dan Polyurethane atas kanves, ‘In the middle?’ bahan cat Enamel, Polyurethane atas permukaan Aluminum.


No comments:

Post a Comment